ავტორიზაცია
. . .
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეროვნულ სასახლეში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა შეზღუდულია
ავტორიზაციის გავლა შეუძლია მხოლოდ სისტემაში რეგისტრირებულ პირს
ავტორიზაციისთვის მიუთითეთ პირადი ნომერი და sms-ით მიღებული პაროლი
2023-2024 სასწავლო წლის რეგისტრაცია დაიწყება 18 სექტემბერს